Kupujeme set-top box

Kupujeme set-top box

V současné době dochází k digitalizaci vysílaného signálu a to nejen ze satelitu, ale i z pozemního televizního vysílání. Do 11. 11. 2011 do 11 hodiny a 11 minuty, kdy mají být vypnuty poslední klasické analogové televizní vysílače je sice času dost, ale v pohraničních oblastech už nyní dochází k přechodu na plné digitální vysílání - to z důvodu, aby naše klasické vysílače nerušily svým signálem vysílače digitální sousedních států.


Příjem digitálního signálu je možný pomocí moderních televizí, které jsou už vybaveny přijímačem pozemního digitálního televizního vysílání. V případě, že máte starší televizor a chcete přijímat signál digitálního vysílání, máte šanci zakoupit zařízení, zvané set-top box. Toto zařízení konvertuje digitálně přijatý signál pozemního digitálního televizního vysílání (DVB-T) nebo signál digitálního družicového televizního vysílání (DVB-S) na signál, který je schopen zpracovat klasický analogový televizor.

NAVIGÁTOR:

1. Jaké jsou set-top boxy na trhu
2. Na co si dát pozor při výběru přístroje
3. Jaký set-top box vybrat?
4. Zapojení set-top boxu
5. Hodně letitá televize bez SCART
6. Set-top box DVB-S a propojení
7. Když chcete nahrávat přímo v set-top boxu
8. Citlivost přístroje
9. Zapojení set-top boxu do systému domácího kina

10. Ovládání set-top boxu
11. Nahrávání z pevného disku do videa nebo DVD rekordéru
12. Napájení antény

tv5.jpg

Jaké jsou set-top boxy na trhu

Nabídka na trhu je poměrně velká, od těch nejjednodušších až po špičkové modely. Rozdělení lze velmi hrubě roztřídit do následujících skupin:

* Jednoduché set-top boxy, které konvertují digitální signál na signál analogový a ten pak předají do televize. Jde o přijímače, které se vyrábějí pro příjem digitálního pozemního televizního vysílání DVB-T a nebo pro příjem satelitního digitálního vysílání DVB-S. Cenová nabídka začíná na hranici zhruba osmi set korun. V případě varianty DVB-S počítejte ale ještě s náklady na satelitní anténu (parabolu), její držák (pokud není součástí dodávky) a svod (koaxiální kabel). V jeden okamžik je ale možné sledovat pouze jeden program.

* Set-top boxy se dvěma tunery (twin set-top box) mohou přijímat současně dva programy - to je důležité pro to, abyste jeden mohli sledovat na televizi a druhý pak předat videu nebo DVD či HDD rekordéru k nahrání. Ceny takových přístrojů začínají na zhruba 3000 korunách.

* Kombinované set-top boxy, které mívají jeden tuner určen pro příjem pozemního vysílání digitální televize DVB-T a druhý pro příjem vysílání satelitního DVB-S. V jeden okamžik tedy například můžete sledovat program pozemního digitálního vysílání DVB-T a přitom můžete zcela nezávisle nahrávat program vysílaný ze satelitu (DVB-S). Cena takových přístrojů je zhruba od dvou a půl tisíc korun výše.

* Přístroje umožňující nahrávání - přímo v set-top boxu je vestavěn pevný disk, na který je možné zaznamenávat přijímaný program (v případě set-top boxu s jedním tunerem) anebo jeden pořad sledovat na televizi, a druhý nahrávat (pokud je set-top box vybaven dvěma tunery - viz výše). Označují se jako PVR.

Důležitou funkcí je i možnost sledování nahrávaného pořadu s určitým zpožděním - funkce označovaná jako Time Shift. Tu využijete tehdy, pokud si necháte nahrávat program a přijdete o něco později po jeho začátku.

Zatímco se pořad stále nahrává, vy si ho můžete přehrávat od začátku, takže o nic nepřijdete. Cena takových přístrojů začíná kolem tří tisíc korun, záleží samozřejmě na velikosti pevného disku, počtu tunerů a také na tom, zda jde o set-top box DVB-T nebo DVB-S nebo o přístroj kombinovaný. Cena od 2500 korun výše.

* Špičku mezi přístroji pak představují set-top boxy s funkcí interaktivních služeb MHP, které umožňují na základě vaší volby během vysílání přímo reagovat a provádět objednávky zboží přímo z obchodů, jejichž nabídka je právě prezentována na televizní obrazovce. Ceny začínají zhruba na 4000 korunách.

* Set-top boxy pro počítače jsou zvláštním druhem set-top boxů, které můžete vestavět do počítače jako další rozšiřující kartu nebo je zasunout do USB portu počítače nebo notebooku. Pak můžete programy sledovat přímo na obrazovce počítače a dokonce si je i nechat nahrávat na pevný disk v počítači. Jejich cena začíná na tisícovce korun.

Na co si dát pozor při výběru přístroje

V tomto odstavci se zaměříme na doporučení, která potřebujete znát, abyste se správně rozhodli pro správný typ přijímače digitálního televizního vysílání. Některé zde uvedené údaje jsou pak později podrobněji rozebrány.

tv1.jpg

V mnoha příručkách najdete doporučení, aby tyto přístroje měly co největší citlivost. Do jaké míry je to pravda, se dozvíte z následujícího textu. Ale v tento okamžik stačí říct jen tolik, že set-top box můžete připojit na svoji anténu, kterou máte připojenu pro příjem analogového (klasického) vysílání.

Pozor! Pro ty, kteří ale mají televizi připojenou pomocí společné televizní antény (STA) většinou bude set-top box k ničemu. Signál, který pochází ze STA, nelze většinou použít jako vstupní pro set-top box - a celou úpravu pro příjem digitálního pozemního vysílání se musí vyřešit instalací nového přijímače pro celou větev STA.

CI - neboli Common Interface je důležitá štěrbina, do které se zasunují předplacené karty, díky kterým je pak možné přijímat signál z placených programů, šířených digitální cestou. V současné době se s tímto problémem setkáváme při příjmu z družic (DVB-S), ale je jen otázkou času, kdy signál dalších digitálně pozemně šířených stanic bude nabízen v kódované formě a pak jedinou možností, jak se k signálu těchto stanic dostat, je právě zakoupením licence na kartě CI.

Dekodér MPEG-2 a MPEG-4 HD. Naprostá většina levných přístrojů má v sobě vestavěn jen dekodér MPEG-2, který umožní příjem stávajících stanic. Pro to, abyste ale mohli sledovat signál stanic s vysokým rozlišením, je třeba dekodéru MPEG-4 pro HD (High Definition). Pomocí nich pak můžete přijímat například zkušební vysílání televize Nova, která už v HSD rozlišení vysílá - anebo stanic ze sousedních států, které rovněž své vysílání obohacují o materiály vysílané ve vysokém rozlišení.

Čeština je velký problém u mnoha přístrojů. Setkat se můžete nejčastěji se třemi „češtinami", na které si pak při koupi dávejte pozor. První setkání s češtinou je při ovládání set-top boxu pomocí OSD (On Screen Display, menu umístěných na obrazovce televize). To znamená, že místo „Tuning" by tu při zvolení češtiny jako jazyka pro ovládání mělo být „Ladění", místo „Channel" název „Stanice" nebo „Kanál", apod.

tv2

Druhá čeština, se kterou se setkáte, je jazyk EPG (Electronic Program Giude, elektronická programová nabídka), tedy zjednodušeně řečeno, informace o právě přijímaném programu, která se zobrazuje většinou v rámečku dole na obrazovce.

V případě, že EPG je přijímáno pro všechny naladěné stanice (u lepších set-top boxů), mělo by být i při zobrazení například denního nebo týdenního programového náhledu rovněž správně zobrazeno česky. A třetí „čeština" je ta, která zobrazuje teletext, pokud se díváte na stránky teletextu pomocí set-top boxu. I zde by mělo být vše v pořádku, i když některé znaky jsou sestavovány v semigrafice.

Úplné informace EPG. Někdy je popis vysílaného programu zvláště dlouhý a tak některé set-top boxy zobrazí například jen prvních 255 znaků z popisu programu. Zjistěte, zda je možné zobrazit i další části popisu, například pomocí tlačítek na dálkovém ovládání, abyste dostali celou nabídku - nejen v režimu zobrazení jednoho programu, ale i u nabídky programů denní nebo týdenní.
Podrobněji:

Jaký set-top box vybrat?

Při volbě druhu set-top boxu si nejprve musíte vyjasnit, zda chcete přijímat pozemní nebo družicový signál v místě, kde bydlíte nebo oba současně. K tomu, abyste posoudili možnost nákupu set-top boxu, se určitě nejprve dohodněte s prodejnou, zda vám oproti záloze zapůjčí komplet (v případě příjmu družicového signálu obsahuje mj. i družicovou anténu), a vy si v místě svého příjmu zjistíte, zda je příjem vůbec možný.

Druhou možností je využití služeb firem, které se zabývají instalacemi antén, aby vám v místě příjmu přeměřily vhodnost nabízeného řešení. Tedy, zda jít satelitní cestou nebo cestou příjmu pozemního digitálního vysílání.

V případě, že v místě předpokládaného příjmu signál pozemního nebo družicového vysílání je možný, uvažte následující body, kterými byste se měli při nákupu řídit.
Jaký máte televizor

První bod, který musíte zvážit, je existence konektoru SCART na vašem televizním přijímači. Pokud jej máte, máte vyhráno, všechny - nebo naprostá většina set-top boxů na trhu se připojuje k televizoru pomocí právě konektoru SCART. Pokud je ale vaše televize staršího data a vy zatím nechcete přejít na moderní televizor, který je k dostání třeba už rovnou s vestavěným přijímačem pozemního signálu digitálního vysílaní DVB-T, musíte vybírat set-top box s modulátorem (RF modulátorem).

Zapojení set-top boxu

Princip zapojení set-top boxu do vašeho televizního řetězce je následující: Anténu, která vedla do televize, zapojíte do anténního vstupu v set-top boxu. Propojovacím kablíkem pak propojíte set-top box z výstupního anténního konektoru s anténním vstupem na televizi.

Pokud je televizor vybaven konektorem SCART, pak propojíte konektor SCART na set-top boxu, označený jako TV s tímto konektorem (u tohoto výstupu totiž můžete ovlivňovat hlasitost přímo na televizi ze set-top boxu). U některých set-top boxů jsou ale konektory dva.

tv3.jpg

Ten druhý bývá označen jako VIDEO nebo DVD RECORDER a slouží k připojení záznamového zařízení k set-top boxu.

Hlasitost při jejím ovlivňování na set-top boxu pro tento výstup totiž ovlivňována není - to je důležité pro vytvoření kvalitní nahrávky.

Hodně letitá televize bez SCART

V případě, že používáte set-top box s RF modulátorem, pak musíte anténní kabel zasunout do set-top boxu a propojovací kablík úplně stejně, jak bylo popsáno výše, zasunout do televizoru. Na něm pak musíte naladit signál set-top boxu jako další stanici - tuto si pak uložte do předvoleb.

Pokud by se vám v místě příjmu ale pletl signál vysílaný set-top boxem se signálem nějaké už naladěné televizní stanice, na zadní stěně set-top boxu najdete ladicí knoflík, kterým většinou za pomoci šroubováku otočíte a naladíte set-top boxem vysílaný signál „někam jinam". Pak opět vyhledáte „stanici", tedy signál set-top boxu.

Set-top box DVB-S a propojení

Při koupi set-top boxu pro příjem DVB-S necháváte anténu zasunutou přímo do televizoru a svod z paraboly pak zapojíte do set-top boxu. Jen v případě, že set-top box je vybaven možností modulace (pro televizory bez konektoru SCART), provedete zapojení a následné naladění tak, jak bylo popsáno výše. Podobně se to provádí i kombinovaných přístrojů pro příjem DVB-T i DVB-S. Viz následující rada.
Kombík

Pokud chcete přijímat digitální signál pozemního i družicového vysílání, pak se orientujte směrem ke kombinovaným set-top boxům. Mají v sobě vestavěny dva tunery, jeden pro příjem digitálního pozemního televizního vysílání DVB-T a druhý pro příjem digitálního satelitního vysílání (DVB-S).
Nahrávání digitálního signálu

Pokud máte set-top vybaven pouze jedním tunerem (v jednom časovém okamžiku je možný příjem jen jedné digitálně vysílající stanice), pak můžete nahrávat na video nebo DVD rekordér jen digitální signál, který současně sledujete v televizoru. Pokud máte DVD rekordér vybaven digitálním přijímačem pozemního televizního nebo satelitního vysílání, pak můžete nahrávat signál stanice, kterou si naladíte na tomto přístroji.

Pokud ale máte starší video nebo DVD rekordér, do něj zapojíte SCART ze set-top boxu. Existují ale dvoutunerové set-top boxy (twin set-top box), které umožňují současný příjem dvou stanic nezávisle na sobě. Pak tedy můžete signál jedné stanice sledovat na televizoru a přitom současně signál druhého vysílače nechat nahrávat na video nebo DVD rekordér.

To se týká nejen set-top boxů pro DVB-T, ale i pro DVB-S.

Když chcete nahrávat přímo v set-top boxu

Existují i set-top boxy (PVR) pro DVB-T i DVB-S, které jsou vybaveny pevným diskem. Pro záznam pořadu je tedy na set-top boxu nutné zadat stanici, kterou chcete nahrávat a zapnout nahrávání. I v tomto případě existují modely, které mají dva tunery - což je, jak už víte, výhodné pro případ možnosti sledování jednoho programu na televizoru a současného nezávislého nahrávání druhého pořadu na pevný disk.

tv6.jpg

Pokud tedy chcete nahrávat něco jiného a na něco jiného se dívat v televizi, pak zvolte set-top box se dvěma tunery a s pevným diskem. Je jasné, že čím větší kapacita pevného disku je k dispozici, tím víc záznamu na něj nahrajete. Samozřejmostí u takového PVR by mělo být i možnost programování nahrávání vybraných pořadů.

PROTON TIP: GoGEN DVB137TU - výrobek roku 2009-2010!

Citlivost přístroje

Vysílání digitální televize probíhá v tak zvaných multiplexech. Představte si to jako balík, ve kterém máte najednou více stanic - televizních i rozhlasových. Tento multiplex zabírá určité frekvenční pásmo, kterým se k divákovi šíří. A, podobně jako u některých klasických televizních stanic je kvalita příjmu různá, může být i kvalita příjmu multiplexů „balíků" různá.

Proto je důležité vybrat vhodný přístroj s dostatečnou citlivostí, abyste v dané lokalitě měli dobrý signál všech přijímaných stanic v různých multiplexech.

Pozn.: Například v Praze je v jednom multiplexu šířen signál stanic ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 SPORT, apod. a ve druhém multiplexu z jiného vysílače dodáván signál Televize Óčko, Primy a několika dalších regionálních stanic. U některých nekvalitních přijímačů, set-top boxů s malou citlivostí je signál z multiplexu, kde je Televize Óčko a Prima často rušen výpadky, projevující se jako tzv. „kostičkování", obraz se prostě rozpadne. V horších případech dojde i k výpadku zvuku.

Proto si nechte při koupi poradit, jaký set-top box má nejlepší citlivost a dohodněte se na případné výměně koupeného typu za jiný, pokud ten, který jste koupili, vám nebude z výše uvedených důvodů vyhovovat.
Ovladač

Naprostá většina set-top boxů se ovládá pomocí obrazovkového menu, které se objevuje na obrazovce televizoru (OSD = On Screen Display). Ke každému set-top boxu je dodávám i ovladač, některé z nich jsou ale v „gumovém" provedení s gumovými tlačítky, které brzy přestanou fungovat. Proto se při koupi informujte, zda kupovaný set-top box je možné ovládat i například z univerzálního dálkového ovládání, které si někdy přikoupíte - to má výhodu, že na stole vám ubude počet ovladačů a vy budete mít jeden, kterým budete ovládat všechny prvky vaší televizní a hudební sestavy.

Zapojení set-top boxu do systému domácího kina

Pokud máte domácí kino a do něj můžete zapojit další přístroje (například pomocí souosých konektorů typu „cinch"), pak by měl kupovaný set-top box mít i samostatný výstup zvukového signálu, výstupy levého a pravého kanálu pak zapojíte do vstupů na zesilovači domácího kina nebo AV receiveru.

EPG

Velkou výhodou digitálního příjmu televize je i existence informací o vysílaném programu, tedy programový průvodce (EPG = Electronic Program Guide). Dbejte na to, aby kupovaný set-top box byl touto funkcí vybaven. Na obrazovku si pak můžete většinou stiskem jednoho tlačítka vyvolat program všech naladěných stanic - a v případě, že máte set-top box s vestavěným pevným diskem, tedy s možností nahrávání, je zadání programu pro nahrávání snadné, většinou k tomu slouží stisk jednoho tlačítka a následné potvrzení stiskem tlačítka OK.

CI

Pod trochu zkratkovitým označením se skrývá název Common Interface, neboli štěrbina (většinou na čelní stěně set-top boxu) na zvláštní druh karty, která vám dokáže časem zpřístupnit například i placené kanály, které začnou co nevidět vysílat - na družicích už vysílají. Pokud tedy počítáte s tím, že vám současná programová nabídka nebude stačit a budete chtít přijímat signál stanic, které vysílají kódované a tím pádem placené programy, pak jistě kupte set-top box vybavené CI.

Ovládání set-top boxu

Po připojení set-top box k televizi proběhne většinou naladění stanic v dosahu a jejich uložení do předvoleb. V tomto seznamu si stanice můžete libovolně přesouvat, abyste je měli seřazeny například tak, jak vám to nejlépe vyhovuje nebo jak jste byli zvyklí z televizoru dosud. Většina přístrojů dokáže vyhledat a přidat stanice, které se nově objevily a seřadit je v seznamu dle vašich preferencí.

tv7.jpg

V případě, že máte dvoutunerový přístroj, naladění obou tunerů proběhne najednou (druhý si převezme údaje o stanicích z prvního) nebo postupně za sebou. Pokud máte set-top box s funkcí nahrávání, pak nahrávání je snadné za pomoci EPG nebo stiskem tlačítka nahrávání, pak se začne nahrávat program, který právě sledujete. Přehrávat pak můžete zvolením menu, ve kterém se vám objeví nahrané programy většinou s jejich datem pořízení, názvem i délkou.

Jejich výběrem pomocí šipek na dálkovém ovladači pak můžete vybrat ten program, na který se chcete podívat.

Nahrávání z pevného disku do videa nebo DVD rekordéru

Je to úplně stejné, jako když přehráváte program. Jen v okamžiku spuštění přehrávání na set-top boxu nahraného programu si zapnete nahrávání na videu nebo DVD rekordéru. U některých dvoutunerových set-top boxů můžete současně sledovat jiný program během přehrávání, u jednotunerových i velkého množství dvoutunerových tuto možnost bohužel nemáte, takže musíte sledovat to, co přehráváte.
Čeština

Ač se to může zdát až k nevíře, i dnes můžete koupit přístroj, který nepodporuje češtinu. I když je třeba počeštěn, pak v menu se orientujete velmi dobře - ale zkuste si nechat ukázat při prodeji, jestli tento přístroj správně zobrazuje české znaky i v režimech jako je EPG nebo teletextových informacích či informacích k právě přijímanému programu, na který jste přepnuli. Mnohdy se můžete divit.
Vejde se tam všechno?

Při koupi set-top boxu si nechte rovněž předvést zobrazování nabídky k filmu. Tato informace je součástí EPG a při přepnutí na jiný program se většinou na okamžik ukáže název stanice, síla signálu, přijímaná frekvence a - také informace k programu. Bohužel, některé přístroje ale ukážou třeba jen několik slov, takže taková informace o programu je vám k ničemu. Proto se zeptejte prodavače, zda je možné, například pomocí rolovacích tlačítek, zobrazit úplnou informaci o právě přijímaném programu.

Napájení antény

tv8.jpg

Některé přístroje umí posílat do antény, připojené koaxiálním kabelem a vybavené zesilovačem, i napájení 5 V. Pokud tedy používáte aktivní anténu s předzesilovačem, chtějte i variantu napájení antény od set-top boxu. Usnadní vám to propojování vašich přístrojů s anténou, takže odpadne napáječ pro předzesilovač připojený odbočkou z anténního svodu.
Upgrade

Pokud se trochu vyznáte v počítačích nebo ve vašem okolí je někdo takový počítačů znalý, pak na set-top boxu hledejte rozhraní RS-232C. Pomocí něj a počítače propojeného sériovým kabelem RS-232C se set-top boxem je totiž možné do přístroje, který používáte, dostat novou verzi programové obsluhy, která „hýbe" celým přístrojem.

Většinou se jedná o nějaké nedodělky nebo o špatně dosud obsloužené funkce přístroje - v některých případech lze provedením aktualizace firmwaru (tak se obslužný program jmenuje) provést i správné nastavení zobrazování určitého jazyka, například češtiny.
Shrnuto

Nákup set-top boxu není nejsložitější akcí na světě, ale doufáme, že vám za pomoci informací, které jsme vám poskytli, se stane nákup úplnou hračkou. Takže po jeho přinesení domů a rozbalení a připojení k televizoru si pak už budete moci jen užívat.

Rady ptáka Loskutáka o set-top-boxech v TV NOVA

Mluvčí sítě Euronics hovoří o set-top-boxech a poradí Vám, jak na digitální vysílání a kde všude naleznete přijímače DVB -T...

Pořad TV NOVA o set top boxech a DVB-T >>


Najít prodejnu

Odeslat odkaz na článek e-mailem

Pošlete odkaz na článek e-mailem svým známým.
 

nahoru

zpětPROTON - prodej domácích elektrospotřebičů a elektroniky.

[ ↑ k hlavnímu obsahu ↑ ]


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Použitím tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace